Amb una matèria primera, el paper, prové d’un recurs natural i renovable com és la fusta, fabriquem embalatges 100% reciclables i biodegradables. Com que és un cicle integrat i sostenible és responsable amb el medi ambient: es planta, es conrea, s’elabora, s’usa i es recicla.