La indústria paperera i cartonera contribueix a evitar el canvi climàtic, perquè els boscos cultivats són eficients embornals de CO2. Una sola hectàrea d’arbres en creixement absorbeix 20 tones de CO2 a l’any.